Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is moeilijk te omschrijven omdat ieder bedrijf of organisatie er een andere invulling aan geeft. In het algemeen kunnen we echter stellen dat digitale transformatie slaat op het toepassen van digitale technieken in alle onderdelen van de organisatie of de onderneming en zo de waarde van uw dienstverlening naar de klant op een fundamentele wijze kan veranderen.

Waarom is digitale transformatie van belang?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom digitale transformatie nuttig kan zijn voor uw organisatie. De belangrijkste reden is echter: omdat je geen andere keuze hebt.
Ondernemingen die achterblijven in de digitale transformatie zullen helaas gedoemd zijn om te verdwijnen. Heden is de handel een "survival of the fittest" geworden en enkel door mee te evolueren kan je overleven.

Hoe transfomeer ik mijn onderneming?

Omdat ieder bedrijf anders is, is er niet meteen een globaal kader waarmee aan de slag gegaan kan worden. Iedere organisatie heeft zijn specifieke uitdagingen en vragen. Er zijn echter een paar constanten en gemeenschappelijke thema's die iedere keer weer opduiken.
Dit zijn de meest voorkomende elementen voor een succesvolle transformatie:

Klantenbeleving

Flexibiliteit

Bedrijfscultuur

Digitale integratie

Klantenbeleving

Het interessante is dat de klant de digitale transformatie op één of andere manier afdwingt. Ze verwachten altijd "service" op het moment dat het hun past en via een medium dat op een bepaald moment voor hun van toepassing is. Omdat de klant van de 21ste eeuw altijd "online" is moeten ondernemingen en organisaties hun diensten aanbieden in deze nieuwe technologieën om hun klant een ongeëvenaarde klantenervaring te kunnen bieden.

Flexibiliteit

Omdat klanten service verwachten op het moment dat het hun past moeten ondernemingen zich flexibel kunnen opstellen om de klanten te kunnen voorzien in de service die je kan aanleveren. "Out of the box" oplossingen zijn cruciaal. eCommerce, openingsuren en naambekendheid zijn maar enkele thema's waar rond gewerkt kan worden door het gebruiken van technologie.

Bedrijfscultuur

Het veranderen van je eigen bedrijfscultuur kan eveneens meehelpen. Gebruik CRM systemen om uw klanten te ontleden door gerichte producten te kunnen aanbieden. Breek in in de psyche van de klant om zijn koopgedrag- en geschiedenis te analyseren. Weet naar wat je zoekt en waarom je het zoekt.

Integratie

Laat alle elementen van je transformatie samenkomen en investeer in de technologie die je nodig hebt. Gebruik je tablet, smartphone en computer om via je website en sociale media je klant te bereiken. Gebruik software om datamining te doen in je klantengegevens en wordt een begrip in jouw dienstverlening.

Kunnen wij u helpen?

Omdat digitale transformatie door iedereen anders kan ingevuld worden is het moeilijk om een standaard lijstje te presenteren waaraan uw onderneming moet voldoen. We helpen u dan ook graag om uw dagdagelijkse activiteiten door te lichten om u dan vervolgens een transformatieplan voor te stellen.